SVØMMEHALLEN HOLDES FORTSATT STENGT!

Det er dessverre besluttet å holde svømmehallen stengt i 2024.