Kart og parkering

Det finnes tre parkeringsplasser i området som kan brukes av svømmehallens gjester. Disse er merket på kartet og har skiltet inngang fra Sandvikbakken. Adressen til fellesanlegget er Sandvikbakken 36, 4329 Sandnes